Behandelvormen

Bij Total Body Care vindt u verschillende behandelvormen. Klik op onderstaande tabbladen voor meer informatie over deze vormen.

Lichaamsgerichte psychotherapie en natuurgeneeskunde

Lichaamsgerichte psychotherapie
Vanuit een Holistische kijk op jouw gezondheid, in normaal Nederlands gesproken gaan we bij jouw klachten niet alleen kijken naar je lichaam maar ook naar je gedachten, je gedrag en je omgeving. Alles hangt immers met elkaar samen. Ik kijk naar jouw als mens in je context.
In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leid je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Natuurgeneeskundig
Met onder andere bio resonantie (electro accupunctuur) kunnen we onbalans meten en behandelen In de praktijk beschikken we over een breed pakket aan instrumenten en testmethodes om te kunnen zien wat er speelt. Dit is per persoon verschillend.

Uitleg
Deze therapievorm werkt vanuit een holistisch mensbeeld en heeft de intentie om bij te dragen aan je gezondheid op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel als sociaal niveau. De therapeutische relatie tussen jou als cliënt en mij als therapeut speelt hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat je lichaam je gehele persoon reflecteert en dat er een wisselwerking bestaat tussen je lichaam en geest.
Lichaamsgerichte psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie waarin je geholpen wordt om in contact te komen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je kunt dan ontdekken wat er nodig is om weer een vol en bevredigend leven te leiden in contact met je lichaam, andere mensen en je omgeving. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van beperkende overtuigingen, trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen deze impulsen richting gezondheid te maken. Je richt binnen de therapie je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaams-herinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn, en heeft patronen ontwikkeld die je af houden van ongewenste gevoelens en bewegingen. In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leid je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Bio-resonantie


Wat is Bio-resonantie?
Alles bestaat uit trillingen (resonantie) licht, geluid, alles heeft een eigen trilling. Aardbeving  microgolven. Elk organisme heeft een eigen trilling wanneer dit uit balans raakt, komt er een verstoring in de doorstroming en energie balans, organen werken niet meer zoals ze behoren te doen. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan en kunnen we ziek worden.

 Bio-resonatie betekent; resonantie tussen levende systemen.

Dhr Morell en dhr Rasche afkomstig uit Duitsland maakten met deze wetenschap het eerste MORA apparaat. Welke lichaams-frequenties geleiden en zichtbaar maken. Zij zagen dat er op de electro-acupunctuurpunten een wisselspanning te meten is, gerelateerd aan het orgaan welke bij dat desbetreffende orgaan punt hoort. Deze frequenties worden geleid door een filter waarbij specifieke trillingen uitgefilterd kunnen worden en andere weer kunnen worden versterkt; bio-resonantie.

Wanneer het gemeten orgaan een afwijkende frequentie vertoont ( geen 50 bij de EAV-meting) dan is het orgaan afwijkend en dus ziek. Deze afwijking kan met behulp van een speciaal ontworpen versterker geïnverteerd (=omgekeerd) worden en het geïnverteerde signaal wordt aan het lichaam teruggegeven. Dit geïnverteerde signaal zorgt ervoor dat de ziek makende trillingen in het orgaan geëlimineerd worden en zo wordt het lichaam ( of desbetreffende orgaan in staat gesteld om zich te herstellen. Hiervoor kunnen  lichaamseigen vloeistoffen zoals bloed, urine, speeksel, oorsmeer e.a gebruikt worden.

Hoe werkt bio-resonantie therapie?
De bio-resonantie therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op het energetische niveau de processen van de individuele cliënt. Het bio-resonantie apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit, traceert verstoringen en heft deze op. De aanvullende middelen die gebruikt worden bij bio-resonantie werken op trilling en energieniveau van het lichaam. Ze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen.

Voordat begonnen kan worden met bio-resonantie moet duidelijk zijn waar de klachten vandaan komen. Cellen, weefsels, en organen hebben eigen elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes ( trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elk orgaan/cel heeft een eigen frequentie. Met behulp van de Mora Nova kunnen deze frequenties worden opgemeten. Storende substanties zoals o.a gifstoffen, bacteriën, parasieten, electrosmog, voedingstoffen, etc werken op het lichaam in en kunnen verstorend werken. Zodra de communicatie tussen de cellen en organen verstoord is, wordt het functioneren van de cellen bemoeilijkt. Uiteindelijk kunnen hierdoor klachten ontstaan zoals bv pijn,allergie, concentratieverlies, chronische vermoeidheid en andere ziekte klachten.

Met behulp van de Mora Nova kunnen we de verstoringen opsporen, dit gebeurt op de acupunctuurpunten. Zodra we de blokkades ( negatieve energie) opheffen met een bio-resoantiebehandeling, stellen we middels het zelf helend vermogen, het lichaam weer in staat om te gaan herstellen. Doordat we het lichaam prikkelen en de werking van de organen weer op een positieve manier stimuleren kunnen klachten gaan verminderen of zelfs verdwijnen. Dit alles gebeurt pijnloos en zonder bijwerkingen. Een behandeling is geschikt voor alle leeftijden.

Een behandeling omvat;

 • Anamnese
 • Segmenten test
 • Basistherapie
 • EAP meting van de tingpunten
 • Substantie test/Allergie test
 • Mora therapie en/of universele therapie
 • Evt substantie test/ uitmeten van aanvullingen/middelen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of klachten en de duur van de klachten. Bent u geïnteresseerd in een behandeling neem gerust kontakt op.

 

Pijntherapie
Doelgericht, eenvoudig & snel
Een nieuwe ontdekking van pijnbestrijding d.m.v. elektromagnetische energie van Mora Bio-resonantie ter behandeling van alle soorten pijn.

proef_moraHeel veel mensen denken dat pijn bij een mens hoort, en je er maar mee dient te leven. Dat is echt niet zo.
Pijn komt voort uit b.v. blokkades en storingen in het lichaam, pijn is een signaal dat er iets niet klopt. Pijn kan ontstaan door verzuring of letselschade en (sport)blessures. In mijn praktijk wordt allereerst een analyse gemaakt waar de pijn vandaan komt zoals orgaan-en/of functiestoornis of letselschade. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan gemaakt. Een pijntherapie houdt meerdere behandelingen in en meestal met een frequentie van 1 tot 2 therapieën in de week.

Nieuwe intolerantie-allergiediagnose
In 1983 ontwikkelde dr. Morell in het kader van de evolutie van MORA Bio-resonantie een nieuwe allergiediagnose. Allergische patiënten vertonen vaak sterk verhoogde meetwaarden in de acupunctuurpunten. Bepaalde acupunctuurmeridianen zijn heel specifiek voor het uittesten van allergenen. Dient men aan het lichaam van de patiënt informatie van een vermoedelijk allergeen toe in geïnverteerde vorm , in fasen, elektronisch omgekeerd -, dan zal het acupunctuurpunt significant vooruitgaan in de richting van de norm. Men kan zonder hinder voor de patiënt en zonder moeite een groot aantal geneesmiddelen, voedingsmiddelen en potentiële allergenen van verschillende soorten testen en snel significante resultaten over de allergie verkrijgen.
EMB bloedtest: Energetisch Morfologische Bloedtest

Het consult bestaat uit de interpretatie van een viertal onderdelen: Hematologisch bloedbeeld, Microscopisch bloedbeeld, Energetische-scan en het belangrijkste het klinisch verhaal van de patiënt.

Wat is een EMB test?
De Energetische Morfologische Bloedtest is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes.
Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaardes van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoeksmethode heeft een meerwaarde in mijn praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen.  70-80% van de patiënten ervaart verbetering; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzertabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Wat is ‘Energetisch’?
Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde worden via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde.

Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. Alles is ‘energie’, volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.

Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd, dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa.

Wat wordt er o.a. getest met de Energetisch Morfologische Bloed:

 • Darmverstoring
 • Vrije radicalenbelasting
 • Allergenen
 • Leverbelasting
 • Bio absorptie problemen (absorptie van nutriënten)
 • Chemische belasting
 • Schimmelbelasting
 • Verteringsproblemen
 • Geopatische stress of stralingsbelasting (als mens gevoelig kunnen zijn voor inwerkingen en trillingen uit onze omgeving, die onze gezondheid negatief beïnvloeden.)
 • Mentale of emotionele stress
 • Oxidatieve stress
 • Hormonale verstoringen
 • Adrenale Status
 • Lyme belasting
 • Parasietenbelasting
 • PH Balans
 • Slaapstoornissen
 • Schildklierproblemen
 • Pancreas (alvleesklier) insufficiëntie
 • Vaccinatiebelasting
 • Bacteriële belasting
 • Virale belasting
 • Toxische belasting
 • Vitamine-panel ( o.a. B12 status)
 • Mineralenpanel
 •  
Werkwijze

Diagnose en methoden
Met het afnemen van een anamnese wordt een heel belangrijke eerste stap gezet in de behandeling en werkwijze van de natuurgeneeskundige therapie. Het woord “anamnese” betekent herinneren. Tijdens de anamnese worden de klachten , belevingen en ervaringen ten aanzien van fysieke, mentale en emotionele aspecten geordend. Daarnaast komen werking van orgaansystemen, ziektegeschiedenis, familiaire aandoeningen, en medicijngebruik aan bod. De werking van de spijsvertering wordt besproken. Een voedingsanamnese wordt afgenomen en mentale en emotionele aspecten zoals, slapen, concentratie en leefomstandigheden worden besproken.

Onderzoek
We gaan allereerst luisteren naar uw verhaal en klachten. U vult vragenlijsten in welke mij meer inzicht geven. Afhankelijk hiervan maak ik gebruik van een of meerdere methodes, bio-resonantie, Integrale differentietest, EMB test om meer inzicht te krijgen in onbalans en dieperliggende oorzaken. Hiervan stel ik een behandelplan op. Mocht ik vinden dat u beter terecht kunt bij een arts of specialist dan zal ik u doorverwijzen.

Behandelplan
De praktijk beschikt over diverse behandelmethoden, in het behandelplan zal ik op een rij zetten welke methoden voor u wenselijk zijn. Hierna kan de behandeling gaan starten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de persoon en de klacht.

Aan het eind van de behandelingen zullen we samen de balans opmaken. Is de therapie wat u ervan verwacht heeft? Kunt u nu zelf weer verder?

Tarieven
Het tarief voor een consult is met ingang van 1 april 2023 € 95,00 ( BTW vrij) per uur. Afhankelijk van de duur van het consult. Voor het eerste consult dient u rekening te houden met de duur van 90 minuten, voor een tarief van € 142,50. De duur van het vervolgconsult is afhankelijk van het behandelplan dat met u wordt besproken. De EMB test 1e consult en test € 155,00, 2e consult en uitwerking € 145,00. De tarieven zijn exclusief middelen en/ of aanvullingen.

Consult afzeggen
Neem bij verhindering uiterlijk 48 uur van tevoren contact op! We kunnen de afspraak dan verzetten of annuleren en iemand anders de gelegenheid geven, deze plaats in te nemen. Bij annulering binnen 48 uur brengen we de kosten van het consult in rekening.

Nieuwe geopathische testen
De MORA Bio-resonantie apparatuur en in het bijzonder de MORA-SUPER maken een nieuwe vorm van geopathische test mogelijk. Volgens Aschoff en Mersmann vertoont geopathogeen belast bloed, overwegend linksdraaiende trillings informatie, terwijl normaal niet belast bloed rechtsdraaiend trilt. Dankzij een links gedraaide hoogfrequentieantenne (draaitester) kan linksdraaiende trillings informatie genomen worden uit een bloeddruppel van de patiënt en verder worden bewerkt. Voor de test wordt enkel bloed van de patiënt in een linksdraaiende spiraal ingebracht en de opgenomen trillings informatie wordt geïnverteerd via het MORA bio-resonantieapparaat aan het lichaam van de patiënt teruggegeven. In het geval van geopathische belasting worden de gemeten acupunctuurpunten zo uitgesproken genormaliseerd, dat een exacte diagnose mogelijk is.


Ingrid de Kock
Lichaamsgerichte psychotherapeut HBO en
Natuurgeneeskundig therapeut

Total Body Care
Duifkruid 17
4007 ST Tiel

06 - 53 39 99 00
info@totalbodycare.nu

KvK-nummer: 11028271
BTW-nummer: NL001361765B41
Lid van CAT beroepsvereniging